Sporten

Cruciale rol van sportclubs en AED’s in 2023

In Nederland sterven er anno 2023 dagelijks nog 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis, waarbij deze hartstilstanden vaak thuis of zelf op sportvelden plaatsvinden. Dit ondanks de aanzienlijke vooruitgang in medische technologie en toenemende bewustwording. In deze cruciale situaties is het absoluut noodzakelijk dat er binnen zes minuten adequate medische hulp wordt geboden. Deze hulp omvat het onmiddellijk bellen van het noodnummer 112, het beginnen met reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Het beschikbaar maken van AED’s voor het algemene publiek is van groot belang voor het bereiken van dit doel, en de VriendenLoterij speelt daarbij een belangrijke rol door gratis AED-buitenkasten ter beschikking te stellen aan sportclubs.

Toewijding van de Hartstichting in 2023

Als onderdeel van haar toewijding aan een gezonder en veiliger Nederland in 2023, heeft de Hartstichting het ambitieuze plan om heel Nederland op te delen in zogenaamde 6-minutenzones. Binnen deze zones worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat bij een hartstilstand binnen deze cruciale zes minuten hulp geboden kan worden. Lange tijd lag de nadruk hierbij op het vergroten van het aantal opgeleide burgerhulpverleners. Echter, gezien de positieve respons op deze oproep, ligt de focus in 2023 voornamelijk op het bevorderen van de beschikbaarheid van noodzakelijke hulpmiddelen zoals AED’s.

Toenemende aanwezigheid van AED’s

Het is een positieve ontwikkeling dat tal van organisaties in Nederland, waaronder sportclubs, bedrijven, kerken, theaters en bibliotheken, de verantwoordelijkheid hebben genomen om een AED aan te schaffen. Ineke van Geel, programmamanager bij de Hartstichting, benadrukt echter dat ondanks deze preventieve maatregelen er geen toename is in incidenten van hartstilstand tijdens sportactiviteiten.

De voortdurende rol van de vriendenLoterij in 2023

In 2023 bleek de VriendenLoterij een essentiële schakel te zijn in het vergroten van de toegankelijkheid van AED’s. Dankzij hen bezitten veel sportclubs in Nederland niet alleen een AED, maar kunnen zij deze apparaten nu ook buiten veilig opbergen in speciale buitencases. Hierdoor worden AED’s toegankelijker voor zowel leden van de clubs als voor buurtbewoners.

Verspreiding van AED’s in buitenkasten in openbare ruimtes

Tot nu toe, in 2023, hebben meer dan 500 clubs zo’n cruciale AED-buitenkast ontvangen. Volgens van Geel is het van groot belang dat, om de doelstelling van de Hartstichting te bereiken, elke AED optimaal functioneert. Goed onderhouden en regelmatig geïnspecteerde AED’s in ‘hufterproof’ buitenkasten zorgen ervoor dat burgerhulpverleners geen kostbare tijd verspillen en snel en effectief kunnen reageren bij hartstilstanden.

Het is ontegenzeggelijk een bemoedigende ontwikkeling dat alsmaar meer gemeenschapscentra, zoals sportclubs, het voortouw nemen in het toegankelijk maken van levensreddende defibrillators voor het grote publiek. De toekomst zou er zeker rooskleuriger uitzien met een voortzetting van deze trend en de volhardende inspanningen van organisaties zoals de Hartstichting en de VriendenLoterij.

Dit vind je misschien ook leuk